Αλλαγή της μείξης ενός μαθήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τη μείξη των οργάνων σε ένα μάθημα μουσικής για να ακούτε τον καθηγητή, τα όργανα του συγκροτήματος ή το δικό σας όργανο πιο εύκολα. Για παράδειγμα, αφού έχετε εξασκηθεί στο μάθημα, μπορείτε να θέσετε σε σίγαση το όργανο του καθηγητή για να ακούτε το δικό σας όργανο καθώς παίζετε με το συγκρότημα.

Εμφάνιση του μείκτη

 • Κάντε κλικ στην επιλογή «Μείκτης» στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου μαθήματος.

  Εικόνα. Κουμπί μείκτη

  Ο μείκτης εμφανίζεται ως μια υπέρθεση πάνω από το παράθυρο μαθήματος.

  Εικόνα. Μείκτης μαθήματος μουσικής

Αλλαγή της μείξης ενός μαθήματος

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Για σίγαση καναλιού: Κάντε κλικ στο κουμπί σίγασής του στον Μείκτη.

 • Για απομόνωση ενός καναλιού: Κάντε κλικ στο κουμπί απομόνωσής του στον Μείκτη.

 • Για προσαρμογή της έντασης ήχου ενός καναλιού: Σύρετε το ρυθμιστικό έντασης ήχου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Εμφάνιση χειριστηρίων μείκτη για τα όργανα συγκροτήματος

 • Κάντε κλικ στο κουμπί με το τρίγωνο που δείχνει προς τα πάνω στη σειρά για το συγκρότημα.

Επαναφορά οργάνων συγκροτήματος στην προεπιλεγμένη μείξη τους

 • Κάντε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά» στη σειρά για το συγκρότημα.

Κλείσιμο του μείκτη

 • Κάντε κλικ οπουδήποτε στο παράθυρο εκτός του μείκτη.