Άνοιγμα μαθημάτων στο παράθυρο GarageBand

Μπορείτε να ανοίξετε ένα μάθημα μουσικής στο παράθυρο GarageBand για διευθέτηση, μείξη και κοινή χρήση του, όπως με οποιοδήποτε άλλο έργο.

Άνοιγμα μαθήματος στο παράθυρο GarageBand

  • Στα παράθυρα «Πρόοδος» ή «Υψηλές βαθμολογίες», κάντε κλικ στο κουμπί «Άνοιγμα στο GarageBand» στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Το μάθημα ανοίγει ως έργο GarageBand. Το έργο περιλαμβάνει κανάλια για τον καθηγητή, το συγκρότημα και για τις εγγραφές σας. Τυχόν αλλαγές που θα πραγματοποιήσετε με χρήση των χειριστηρίων μείξης, διατηρούνται στο έργο.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ορισμένων Μαθημάτων καλλιτέχνη στο GarageBand. Εάν δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός μαθήματος, το κουμπί «Άνοιγμα στο GarageBand» στη γραμμή ελέγχου του μαθήματος είναι ανενεργό.