Αναπαραγωγή ενός μαθήματος
Μπορείτε να μάθετε να παίζετε κιθάρα ή πλήκτρα με τη βοήθεια των μαθημάτων κιθάρας ή…

Επιλογή της πηγής εισόδου για την κιθάρα σας
Προτού παίξετε ταυτόχρονα με το μάθημα κιθάρας, πρέπει να επιλέξετε την πηγή εισόδου για την…

Προσαρμογή του παράθυρου μαθήματος
Μπορείτε να προσαρμόσετε το παράθυρο μαθήματος για να ταιριάζει στον τρόπο εκμάθησής σας. Μπορείτε να…

Δείτε πόσο καλά παίξατε σε ένα μάθημα
Τα μαθήματα GarageBand περιλαμβάνουν μια λειτουργία «Πώς έπαιξα» που σας δείχνει ποιες νότες ή συγχορδίες…

Μέτρηση της προόδου σας σε βάθος χρόνου
Εκτός από την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο παίζετε σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να…

Επιβράδυνση ενός μαθήματος
Κατά το παίξιμο στα πλαίσια ενός μαθήματος, μπορείτε να θέλετε να το επιβραδύνετε για να…

Αλλαγή της μείξης ενός μαθήματος
Μπορείτε να αλλάξετε τη μείξη των οργάνων σε ένα μάθημα μουσικής για να ακούτε τον…

Προβολή σημειογραφίας πλήρους σελίδας
Μπορείτε να προβάλλετε τη σημειογραφία ενός μαθήματος σε πλήρη οθόνη, προβολή δύο σελίδων, όπως ένα…

Προβολή θεμάτων γλωσσαρίου
Τα μαθήματα μουσικής περιλαμβάνουν ένα γλωσσάριο που παρέχει γρήγορες πληροφορίες σχετικά με την κιθάρα, το…

Εξάσκηση σε συγχορδίες κιθάρας
Τα μαθήματα μουσικής περιλαμβάνουν μια εξάσκηση συγχορδιών που σας επιτρέπει να εξασκείστε σε συγχορδίες κιθάρας.…