Κοινή χρήση τραγουδιών με χρήση του MailDrop

Το MailDrop σας επιτρέπει να στέλνετε γρήγορα τραγούδια σε οποιονδήποτε μέσω του Mail.

Κοινή χρήση τραγουδιού μέσω του Mail

 1. Στο GarageBand, επιλέξτε «Κοινή χρήση» > Mail.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Mail, κάντε τα εξής:

  Εικόνα. Πλαίσιο διαλόγου MailDrop.
  • Επιλέξτε «Έργο», αν θέλετε να μοιραστείτε ένα έργο, το οποίο οι παραλήπτες θα μπορούν να το ανοίξουν και να το επεξεργαστούν στο GarageBand σε άλλο Mac.

   Όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με ήχο δεν θα είναι διαθέσιμες.

  • Επιλέξτε «Τραγούδι», αν θέλετε να μοιραστείτε μια μείξη αρχείου ήχου, την οποία οι παραλήπτες θα μπορούν να την ανοίξουν και να την επεξεργαστούν στο iTunes ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή υποστηρίζει αρχεία .m4a.

   Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

   • Εισαγάγετε ένα νέο όνομα στο πεδίο «Τίτλος».

   • Επιλέξτε μια μορφή ήχου από το αναδυόμενο μενού «Ποιότητα».

   • Επιλέξτε αν θα γίνει μεταπήδηση ολόκληρου του έργου ή μόνο ενός τμήματός του με βάση την περιοχή κύκλου ή τη διάρκεια των επιλεγμένων περιοχών.

 3. Κάντε κλικ στην «Κοινή χρήση».

 4. Αν υπάρχει διαθέσιμος λογαριασμός αλληλογραφίας, θα δημιουργηθεί ένα νέο email.

  Το συνημμένο έργο ή τραγούδι θα παραδοθεί, ακόμη και αν το μέγεθος υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για συνημμένα.