Κοινή χρήση αρχείων ήχου στην Περιήγηση μέσων

Μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία ήχου στην Περιήγηση μέσων, όπου μπορείτε να τα βλέπετε και να τα ανοίγετε σε άλλες εφαρμογές Apple, συμπεριλαμβανομένων των iMovie και Final Cut Pro.

Κοινή χρήση αρχείου ήχου στην Περιήγηση μέσων

  • Επιλέξτε «Κοινή χρήση» > «Τραγούδι στην Περιήγηση πολυμέσων».

Ολόκληρο το έργο, από την αρχή έως το τέλος της τελευταίας περιοχής, μεταπηδά σε ένα αρχείο ήχου που φέρει το όνομα του έργου και μοιράζεται στην Περιήγηση μέσων. Τυχόν σιγή στην αρχή ή το τέλος του έργου περικόπτεται. Εάν η λειτουργία Κυκλικής αναπαραγωγής είναι ενεργοποιημένη κατά την κοινή χρήση του έργου, πραγματοποιείται μεταπήδηση και κοινή χρήση του μέρους του έργου μεταξύ της αρχής και του τέλους της περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής.