Εξαγωγή τραγουδιών σε δίσκο

Μπορείτε να εξάγετε ένα έργο στον υπολογιστή σας ως στερεοφωνικό αρχείο ήχου.

Τα αρχεία που εξήχθησαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά στο GarageBand για εξοικονόμηση πόρων επεξεργασίας αντικαθιστώντας ή παρακάμπτοντας πολλαπλές περιοχές, όργανα και εφέ. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές μουσικής και συσκευές, να δημοσιευτούν στο Διαδίκτυο (για παράδειγμα, σε ιστοσελίδα ή στο iTunes Store), να προστεθούν σε λίστα αναπαραγωγής iTunes ή να σταλούν σε μια φορητή συσκευή όπως ένα iPhone ή iPad.

Εξαγωγή τραγουδιού σε δίσκο

  1. Επιλέξτε «Κοινή χρήση» > «Εξαγωγή τραγουδιού σε δίσκο».

  2. Για να μετονομάσετε το αρχείο που εξάγατε, επιλέξτε το όνομα στο πεδίο «Αποθήκευση ως» και μετά εισαγάγετε νέο όνομα.

  3. Επιλέξτε τοποθεσία για την αποθήκευση του αρχείου εξαγωγής στο αναδυόμενο μενού «Πού».

  4. Επιλέξτε τη μορφή για το εξαγόμενο αρχείο (AAC, MP3 ή AIFF).

  5. Επιλέξτε τη ρύθμιση ποιότητας για το αρχείο εξαγωγής στο αναδυόμενο μενού «Ποιότητα».

  6. Για να εξαγάγετε μόνο το τμήμα του έργου που καλύπτεται από την περιοχή κύκλου ή μόνο το τμήμα του έργου που καθορίζεται από επιλεγμένες περιοχές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Εξαγωγή περιοχής κύκλου μόνο ή διάρκειας επιλεγμένων περιοχών».

  7. Κάντε κλικ στην «Εξαγωγή».

Πραγματοποιείται εξαγωγή ολόκληρου του έργου, από την αρχή μέχρι το τέλος της τελευταίας περιοχής. Τυχόν σιγή στην αρχή ή το τέλος του έργου περικόπτεται. Αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Εξαγωγή περιοχής κύκλου μόνο ή διάρκειας επιλεγμένων περιοχών», θα εξαχθεί μόνο το τμήμα του έργου μεταξύ της αρχής και του τέλους της περιοχής κύκλου ή το τμήμα που καθορίζεται από επιλεγμένες περιοχές.