Εγγραφή τραγουδιών σε CD

Μπορείτε να εγγράψετε με ευκολία ένα τραγούδι από το GarageBand σε CD ήχου.

Εγγραφή τραγουδιού σε CD

  1. Εισαγάγετε ένα εγγράψιμο CD στην οπτική μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας.

    Πριν από την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας υποστηρίζει το εγγράψιμο CD που χρησιμοποιείτε. Μόνο υπολογιστές με δυνατότητα εγγραφής δίσκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή τραγουδιού σε CD.

  2. Επιλέξτε «Κοινή χρήση» > «Εγγραφή τραγουδιού σε CD».

Μπορείτε επίσης να εγγράψετε πολλαπλά τραγούδια σε CD αποστέλλοντας τα τραγούδια σε λίστα αναπαραγωγής iTunes και στη συνέχεια εγγράφοντας τη λίστα αναπαραγωγής σε CD στο iTunes. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή λίστας αναπαραγωγής σε CD, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το iTunes.