Επισκόπηση
κοινής χρήσης Το GarageBand παρέχει μια ποικιλία επιλογών τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να…

Κοινή χρήση τραγουδιών στο iTunes
Μπορείτε να μοιράζεστε ένα τραγούδι στη βιβλιοθήκη iTunes σας για αναπαραγωγή στο iTunes, προσθήκη σε…

Κοινή χρήση τραγουδιών ως κουδουνισμάτων
Μπορείτε να μετατρέψετε ένα έργο GarageBand σε κουδούνισμα και να το μοιραστείτε στο iTunes, όπου…

Αποθήκευση και άνοιγμα έργων μέσω του iCloud
Χρησιμοποιώντας το iCloud, μπορείτε να διατηρείτε τα έργα σας GarageBand ενημερωμένα μεταξύ συσκευών. Μπορείτε να…

Κοινή χρήση αρχείων ήχου στην Περιήγηση μέσων
Μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία ήχου στην Περιήγηση μέσων, όπου μπορείτε να τα βλέπετε και να…

Κοινή χρήση τραγουδιών με χρήση του AirDrop
Το AirDrop σας επιτρέπει να στέλνετε γρήγορα τραγούδια σε οποιονδήποτε που βρίσκεται κοντά σας—ασύρματα. Κοινή…

Κοινή χρήση τραγουδιών με χρήση του MailDrop
Το MailDrop σας επιτρέπει να στέλνετε γρήγορα τραγούδια σε οποιονδήποτε μέσω του Mail. Κοινή χρήση…

Κοινή χρήση τραγουδιών στο SoundCloud
Εάν διαθέτετε λογαριασμό SoundCloud, μπορείτε να μοιραστείτε ένα τραγούδι στο SoundCloud απευθείας από το GarageBand.…

Εξαγωγή τραγουδιών σε δίσκο
Μπορείτε να εξάγετε ένα έργο στον υπολογιστή σας ως στερεοφωνικό αρχείο ήχου. Τα αρχεία που…

Εγγραφή τραγουδιών σε CD
Μπορείτε να εγγράψετε με ευκολία ένα τραγούδι από το GarageBand σε CD ήχου. Εγγραφή τραγουδιού…