Εφαρμογή του ρυθμού ενός άλλου καναλιού

Τα τμήματα για ταμπούρα και μπάσα τύμπανα μιας περιοχής Drummer μπορούν να ακολουθούν κάποιο άλλο κανάλι έτσι ώστε το μπιτ που παίζει το Drummer να επηρεάζεται από τον ρυθμό του περιεχομένου ενός άλλου οργάνου. Για παράδειγμα, μπορείτε να θεωρήσετε ότι είναι καλύτερο από μουσική άποψη το μπιτ του ρεφρέν να επηρεάζεται από ένα κανάλι κιθάρας ενώ το υπόλοιπο τραγούδι να ακολουθεί ένα κανάλι μπάσου. Μπορείτε να καθορίσετε αυτήν την επιλογή βάσει περιοχής, κάτι που σημαίνει ότι κάθε περιοχή Drummer μπορεί να ακολουθεί διαφορετικό κανάλι.

Η δομή των ακόλουθων τύπων ηχητικού υλικού ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή σε περιοχές Drummer:

  • Αρχεία ήχου που έχουν εγγραφεί με χρήση μονοφωνικών, πολυφωνικών ή κρουστών οργάνων.

  • Αρχεία ήχου που περιέχουν νότες που παίζονται στο ίδιο μπιτ—χωρίς επικαλυμμένες νότες συγχορδίας.

  • Αρχεία ήχου που έχουν εγγραφεί χωρίς εφέ παραμόρφωσης, overdrive, συμπιεστή ή μετατροπίας.

Σημείωση: Κατά τη χρήση ενός καναλιού ήχου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο επιλογής «Ενεργοποίηση Flex» για το κανάλι στο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου.

Εφαρμογή του ρυθμού ενός άλλου καναλιού σε μια περιοχή Drummer

  1. Επιλέξτε μια περιοχή Drummer στην περιοχή «Κανάλια».

  2. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εφαρμογή ρυθμού» στο πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer.

    Επειδή αυτή η συμπεριφορά επηρεάζει το τμήμα για τα ταμπούρα και μπάσα τύμπανα του μπιτ, το ρυθμιστικό παραλλαγής μοτίβου «Ταμπούρα και μπάσα τύμπανα» αλλάζει στο αναδυόμενο μενού «Εφαρμογή καναλιού».

    Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που εμφανίζει το πλαίσιο επιλογής «Εφαρμογή ρυθμού» και το αναδυόμενο μενού «Εφαρμογή καναλιού».
  3. Επιλέξτε ένα κανάλι στο αναδυόμενο μενού «Εφαρμογή καναλιού».

Όπως και με τους υπόλοιπους τύπους καναλιών, μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε τον χρονισμό του καναλιού Drummer με το κανάλι groove. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος χρονισμού με το κανάλι γκρουβ.