Επιλογή ειδών και ντράμερ

Κάθε είδος συνοδεύεται από ορισμένους ντράμερ με δικό τους σετ τυμπάνων και χαρακτηριστικό στιλ παιξίματος.

Όταν προσθέτετε ένα κανάλι Drummer στο έργο, φορτώνεται ένα προεπιλεγμένο είδος και ένας προεπιλεγμένος ντράμερ μαζί με μια προεπιλεγμένη σύνδεση συσχετισμένη με τον ντράμερ. Μπορείτε να αλλάξετε το είδος και τον ντράμερ. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν όλες τις περιοχές του καναλιού. Αν αλλάξετε ντράμερ, φορτώνεται μια νέα σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι το σετ τυμπάνων και η μίξη του σετ αντικαθίστανται από εκείνα του νέου ντράμερ. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε νέο ντράμερ χωρίς να φορτώσετε νέα σύνδεση.

Σημείωση: Ορισμένοι ντράμερ είναι διαθέσιμοι μόνο μετά τη λήψη πρόσθετου περιεχομένου.

Επιλογή είδους και ντράμερ

 1. Επιλέξτε ένα είδος από το αναδυόμενο μενού «Είδος».

  Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε «Ροκ», «Εναλλακτική», «Συνθέτης τραγουδιών», «R&B», «Ηλεκτρονική» και «Χιπ χοπ».

  Εικόνα. Προβολή είδους στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer

  Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι drummer για το επιλεγμένο είδος.

 2. Κάντε κλικ σε έναν ντράμερ.

  Εμφανίζεται μια κάρτα χαρακτήρα με μια περιγραφή του στιλ παιξίματος του ντράμερ και το όνομα της προκαθορισμένης σύνδεσης που φορτώνεται.

  Εικόνα. Κάρτα χαρακτήρα στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer
 3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Επιλογή διαφορετικού ντράμερ: Κάντε κλικ στον ντράμερ για να επιστρέψετε στη σελίδα επισκόπησης του ντράμερ.

  • Επιλογή διαφορετικού είδους: Επιλέξτε διαφορετικό είδος από το αναδυόμενο μενού «Είδος».

Επιλογή ντράμερ χωρίς αλλαγή της τρέχουσας σύνδεσης

 • Πατήστε παρατεταμένα το Option ενώ επιλέγετε ντράμερ.