Επεξεργασία της ερμηνείας του ντράμερ

Υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που επηρεάζουν το στιλ παιξίματος του ντράμερ. Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της περιοχής προεπιλογών.

Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που εμφανίζει χειριστήρια ερμηνείας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την πολυπλοκότητα και την ακουστότητα της ερμηνείας, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση για τμήματα του σετ τυμπάνων και να επιλέξετε αν ένα μοτίβο θα αναπαράγεται στα τύμπανα, στα πιατίνια ή στα χάι-χατ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια κρουστών για να ενεργοποιήσετε διάφορα μουσικά όργανα και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών παραλλαγών για τα μέρη των τυμπάνων και των κρουστών. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε αναπαραγωγή μισού χρόνου ή διπλού χρόνου για ταμπούρα και μπάσα.

Προσαρμογή της πολυπλοκότητας και της ακουστότητας της ερμηνείας

 • Σύρετε τον δίσκο σε μια διαφορετική θέση στην επιφάνεια XY.

  Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που εμφανίζει επιφάνεια XY

Όσο πιο δεξιά τοποθετείτε τον δίσκο, τόσο πιο πολύπλοκος γίνεται ο ήχος. Όσο πιο ψηλά τοποθετείτε τον δίσκο, τόσο πιο δυνατά αναπαράγεται ο ήχος.

Επιλογή παραλλαγής μοτίβου για ακουστικά όργανα τυμπάνων ή κρουστών

 • Επιλέξτε ένα όργανο και μετά σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά του οργάνου ή επιλέξτε βήμα αύξησης.

  Εικόνα. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer στο οποίο εμφανίζονται χειριστήρια παραλλαγής ακουστικού μοτίβου

  Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα όργανο σε μια κατηγορία.

Επιλογή παραλλαγής μοτίβου για ηλεκτρονικά όργανα τύμπανων ή κρουστών

 • Επιλέξτε ένα όργανο και μετά σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά του οργάνου ή επιλέξτε βήμα αύξησης.

  Εικόνα. Το Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer στο οποίο εμφανίζονται χειριστήρια παραλλαγής ηλεκτρονικού μοτίβου

  Σε μερικές περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα όργανο σε μια κατηγορία.

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης τυμπάνου ή κρουστού οργάνου

Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που εμφανίζει σετ τυμπάνων σε σίγαση και χωρίς σίγαση
 • Για να συμπεριλάβετε το μέρος του σετ τυμπάνων στην απόδοση: Κάντε κλικ στο μέρος του σετ τυμπάνων για να το επιλέξετε ή για να καταργηθεί η σίγαση.

 • Για να καταργήσετε ένα μέρος του σετ τυμπάνων από την απόδοση: Κάντε κλικ στο μέρος του σετ τυμπάνων για να το απενεργοποιήσετε ή για σίγαση.

Χρήση παραλλαγής μισού χρόνου ή διπλού χρόνου για ακουστικά τύμπανα ταμπούρων και μπάσων

 • Επιλέξτε 1/2 ή 2x στο δεξί άκρο του ρυθμιστικού «Ταμπούρα και μπάσα».

  Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που εμφανίζει παραλλαγές μισού και διπλού χρόνου

Επεξεργασία άλλων ρυθμίσεων ερμηνείας

 • Μείωση ή αύξηση του πλήθους και της διάρκειας των γεμισμάτων: Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω τον διακόπτη γεμισμάτων.

  Εικόνα. Διακόπτης γεμισμάτων

  Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί κλειδώματος για να αποτρέψετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη ρύθμιση γεμισμάτων, κατά την εναλλαγή προεπιλογών ή ντράμερ.

 • Προσαρμογή της τυχαίας σειράς του τρέχοντος μοτίβου αναπαραγωγής: Σύρετε κατακόρυφα τον διακόπτη σουίνγκ.

  Εικόνα. Διακόπτης σουίνγκ

  Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί κλειδώματος για να αποτρέψετε οποιεσδήποτε αλλαγές στη ρύθμιση σουίνγκ, κατά την εναλλαγή προεπιλογών ή ντράμερ.

 • Καθορισμός σουίνγκ σε νότες όγδοων ή νότες δέκατων έκτων: Κάντε κλικ στο κουμπί «8α» ή «16α».

  Εικόνα. Κουμπιά όγδοων και δέκατων έκτων

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή επιλογές που κάνετε στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer επηρεάζουν μόνο την επιλεγμένη περιοχή και όχι ολόκληρο το κανάλι. Η επιλεγμένη περιοχή αναδημιουργείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ο χρονισμός της περιοχής αλλάζει κατά την προσαρμογή των διακοπτών Σουίνγκ και Γεμισμάτων.

 • Τα γεμίσματα αναδημιουργούνται κατά την προσαρμογή της επιφάνειας XY ή του διακόπτη γεμισμάτων.

 • Οι τόνοι και τα συστήματα αναδημιουργούνται κατά την προσαρμογή της επιφάνειας XY ή των παραλλαγών για τα μέρη του σετ τυμπάνων.

 • Τα κρουστά αναδημιουργούνται κατά την προσαρμογή της επιφάνειας XY ή των παραλλαγών για κρουστά.