Επισκόπηση Προγράμματος επεξεργασίας Drummer
Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές προεπιλογές και να επεξεργαστείτε την απόδοση του…

Επιλογή ειδών και ντράμερ
Κάθε είδος συνοδεύεται από ορισμένους ντράμερ με δικό τους σετ τυμπάνων και χαρακτηριστικό στιλ παιξίματος.…

Καθορισμός προεπιλογών ντράμερ
Μετά την επιλογή είδους και ντράμερ μπορείτε να επιλέξετε από μια συλλογή προεπιλογών συγκεκριμένα για…

Επεξεργασία της ερμηνείας του ντράμερ
Υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer που επηρεάζουν το στιλ παιξίματος του ντράμερ. Αυτές…

Εφαρμογή του ρυθμού ενός άλλου καναλιού
Τα τμήματα για ταμπούρα και μπάσα τύμπανα μιας περιοχής Drummer μπορούν να ακολουθούν κάποιο άλλο…