Προσθήκη νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

Μπορείτε να προσθέτετε νότες με τον δείκτη στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου, για αντικατάσταση μιας διαγραμμένης νότας ή για την προσθήκη μιας νότας σε συγχορδία ή περιοχή. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε νότες με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να παίξετε όργανα λογισμικού.

Προσθήκη νότας

  • Κρατώντας πατημένο το Command, κάντε κλικ στο σημείο του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου όπου θέλετε να προσθέσετε μια νότα.