Κβαντισμός χρονισμού νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό ή αυτόματη διόρθωση του χρονισμού των νοτών σε περιοχές MIDI. Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη όταν οι περιοχές του καναλιού περιέχουν τις σωστές νότες, αλλά δεν είναι απόλυτα συγχρονισμένες με το έργο. Όταν κάνετε κβαντισμό του χρονισμού, τα στοιχεία προσαρμόζονται στην επιλεγμένη αξία νότας. Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό στον χρονισμό των περιοχών με τύμπανα, μονοφωνικά όργανα, όργανα συγχορδιών ή πολυφωνικά όργανα και άλλο υλικό.

Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρες περιοχές MIDI και να κάνετε κβαντισμό σε αυτές ή να κάνετε κβαντισμό μόνο σε επιλεγμένες νότες σε μια περιοχή MIDI, χρησιμοποιώντας το αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου».

Τα χειριστήρια του μενού «Κβαντισμός χρόνου» εκτελούν κβαντισμό των νοτών και άλλων στοιχείων μη καταστροφικά, μόνο για αναπαραγωγή. Ο αρχικός χρονισμός δεν χάνεται ποτέ και μπορεί να ανακτηθεί ορίζοντας την τιμή σε «Απενεργοποίηση».

Κβαντισμός χρονισμού νοτών σε μια περιοχή MIDI

 1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε τις περιοχές MIDI στις οποίες θέλετε να κάνετε κβαντισμό.

  • Σε μια περιοχή MIDI, επιλέξτε τις μεμονωμένες νότες στις οποίες θέλετε να κάνετε κβαντισμό.

 2. Από το αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου», επιλέξτε την αξία νότας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον κβαντισμό του χρονισμού των επιλεγμένων στοιχείων.

  Εικόνα. Επιλογή τιμής στο αναδυόμενο μενού κβαντισμού χρόνου του προγράμματος επεξεργασίας πιάνου
 3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Ισχύς» προς τα αριστερά για να μειώσετε την ισχύ του κβαντισμού.

  Το ρυθμιστικό «Ισχύς» είναι διαθέσιμο όταν επιλέγονται περιοχές MIDI, όχι όμως όταν επιλέγονται μεμονωμένες νότες.