Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου εμφανίζει τις νότες σε μια περιοχή MIDI ως έγχρωμες μπάρες σε ένα πλέγμα χρόνου. Οι οριζόντιες γραμμές εμφανίζουν τη θέση χρόνου, ενώ οι κατακόρυφες γραμμές υποδεικνύουν το τονικό ύψος. Ένα κλαβιέ κατά μήκος της αριστερής άκρης του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου χρησιμεύει ως αναφορά για το τονικό ύψος των νοτών. Ο Επιθεωρητής του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου στα αριστερά της περιοχής νοτών περιλαμβάνει χειριστήρια για την επεξεργασία των περιοχών και των νοτών MIDI.

Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου με επισημασμένη νότα MIDI.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Επιλέξτε ένα κανάλι μουσικού οργάνου λογισμικού ή μια περιοχή MIDI και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας.

 • Επιλέξτε ένα κανάλι μουσικού οργάνου λογισμικού ή μια περιοχή MIDI και μετά επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση προγράμματος επεξεργασίας».

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου ανοίγει κάτω από την περιοχή «Κανάλια». Στα αριστερά βρίσκονται τα χειριστήρια για τον κβαντισμό του χρονισμού και του τονικού ύψους των περιοχών MIDI, για την προσαρμογή του τονικού ύψους και την επεξεργασία της ταχύτητας των νοτών MIDI. Στο πάνω μέρος του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου υπάρχει κατά μήκος ένας χάρακας με υποδιαιρέσεις χρόνου και μια γραμμή μενού με χειριστήρια για την Περιοχή σχεδίασης MIDI, τη Σύλληψη και το ζουμ. Η κεφαλίδα εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης περιοχής (ή το πλήθος των περιοχών, αν έχουν επιλεγεί περισσότερες από μία).

Κατακόρυφη αλλαγή μεγέθους του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου

 • Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη γραμμή, στο πάνω μέρος του προγράμματος επεξεργασίας και μετά σύρετε προς τα πάνω.

  Σύρετε προς τα κάτω για να μικρύνετε πάλι το πρόγραμμα επεξεργασίας.

Κλείσιμο του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας.

Όταν επιλέγονται μία ή περισσότερες περιοχές, εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου:

 • Πεδίο «Όνομα περιοχής»: Για την επεξεργασία του ονόματος των επιλεγμένων περιοχών.

 • Αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου» (με ρυθμιστικό «Ισχύς»): Πραγματοποιήστε κβαντισμό του χρονισμού νοτών στις επιλεγμένες περιοχές.

 • Ρυθμιστικό τονικής μεταφοράς: Αλλάξτε το τονικό ύψος των νοτών στις επιλεγμένες περιοχές.

  Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας πιάνου σε λειτουργία περιοχής που εμφανίζει χειριστήρια

Όταν επιλέγονται μεμονωμένες νότες σε μια περιοχή, εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου:

 • Αναδυόμενο μενού «Εισαγωγή»: Επιλέξτε την αξία νότας για τις νότες προς εισαγωγή.

 • Αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου»: Πραγματοποιήστε κβαντισμό του χρονισμού των επιλεγμένων νοτών.

 • Ρυθμιστικό ταχύτητας: Αλλάξτε την τιμή ταχύτητας των επιλεγμένων νοτών.

  Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας πιάνου σε λειτουργία νοτών που εμφανίζει χειριστήρια