Επεξεργασία πληροφοριών ελεγκτή με την Περιοχή σχεδίασης MIDI

Εκτός από την επεξεργασία νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σχεδίαση MIDI για να επεξεργαστείτε γεγονότα ελεγκτή περιοχής MIDI ή μια εγγραφή Smart Control. Πολλά μουσικά κλαβιέ περιλαμβάνουν χειριστήρια για αλλαγή του τονικού ύψους (pitch bend) και μετατροπία. Τα χειριστήρια αλλαγής τονικού ύψους και μετατροπίας είναι συνήθως τροχοί που βρίσκονται στα αριστερά των κάτω πλήκτρων στο κλαβιέ. Σε ορισμένα κλαβιέ μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα πεντάλ διατήρησης ήχου ή έναν ελεγκτή ποδός.

Καθώς παίζετε, μπορείτε να μετακινήσετε αυτά τα χειριστήρια για να προσθέσετε εκφραστικότητα και χαρακτήρα στη μουσική σας. Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις κινήσεις αυτών και άλλων ελεγκτών MIDI στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου. Η Περιοχή σχεδίασης MIDI μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες ελεγκτή για την Ένταση ήχου, τη Μετατόπιση, τη Μετατροπία, τον Ελεγκτή ποδός, την Εκφραστικότητα ή τη Διατήρηση ήχου (νότας/συγχορδίας). Τα Smart Control συνήθως περιλαμβάνουν χειριστήρια Ισοσταθμιστή ή τόνου, χειριστήρια αντήχησης και άλλων εφέ, καθώς και συγκεκριμένα χειριστήρια για τον τύπο του καναλιού ή του οργάνου.

Η Σχεδίαση MIDI λειτουργεί με τον ίδιο περίπου τρόπο όπως η αυτοματοποίηση καναλιών, με λίγες βασικές διαφορές. Η Σχεδίαση MIDI περιορίζεται στις περιοχές MIDI. Χρησιμοποιεί τιμές ελεγκτή MIDI, οι οποίες απεικονίζονται ως καμπύλες μεταξύ των σημείων αυτοματοποίησης. Η επεξεργασία σημείων και καμπυλών αυτοματοποίησης είναι παρόμοια με την επεξεργασία αυτοματοποίησης καναλιών.

Ενεργοποίηση Σχεδίασης MIDI

 • Κάντε κλικ στο κουμπί «Περιοχή σχεδίασης MIDI» στη γραμμή μενού του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.

  Η Περιοχή σχεδίασης MIDI εμφανίζεται κάτω από την περιοχή νοτών. Μπορείτε να επιλέξετε το γεγονός ελεγκτή και τους τύπους Smart Control από το αναδυόμενο μενού «Σχεδίαση MIDI» στα αριστερά της περιοχής Σχεδίασης MIDI.

  Εικόνα. Περιοχή σχεδίασης MIDI στο πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου

Επεξεργασία γεγονότων ελεγκτή

 1. Επιλέξτε τον τύπο ελεγκτή από το αναδυόμενο μενού «Σχεδίαση MIDI».

  Εικόνα. Το αναδυόμενο μενού «Σχεδίαση MIDI» που εμφανίζει τύπους ελεγκτή
 2. Σύρετε ένα σημείο αυτοματοποίησης για να αλλάξετε την τιμή του για τον επιλεγμένο τύπο ελεγκτή.

Επεξεργασία δεδομένων αυτοματοποίησης Smart Control

 1. Επιλέξτε τον τύπο Smart Control από το αναδυόμενο μενού «Σχεδίαση MIDI».

  Εικόνα. Το αναδυόμενο μενού «Σχεδίαση MIDI» που εμφανίζει τύπους Smart Control
 2. Σύρετε ένα σημείο αυτοματοποίησης για να αλλάξετε την τιμή του για τον επιλεγμένο τύπο Smart Control.

Αλλαγή μεγέθους της Περιοχής σχεδίασης MIDI

 • Σύρετε κατακόρυφα τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Περιοχή σχεδίασης MIDI και την περιοχή νοτών του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου.