Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου
Το Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου εμφανίζει τις νότες σε μια περιοχή MIDI ως έγχρωμες μπάρες σε…

Προσθήκη νοτών
στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου Μπορείτε να προσθέτετε νότες με τον δείκτη στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου,…

Επεξεργασία νοτών
στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου Για να επεξεργαστείτε νότες, πρέπει πρώτα να τις επιλέξετε. Μπορείτε να…

Κβαντισμός χρονισμού νοτών
στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό ή αυτόματη διόρθωση του χρονισμού των νοτών…

Τονική μεταφορά περιοχών
στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου Μπορείτε να αλλάξετε το τονικό ύψος —ή να κάνετε τονική μεταφορά—…

Μετονομασία περιοχών MIDI
στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου Μπορείτε να μετονομάσετε την επιλεγμένη ή τις επιλεγμένες περιοχές επεξεργαστείτε περιοχές…

Επεξεργασία πληροφοριών ελεγκτή
με την Περιοχή σχεδίασης MIDI Εκτός από την επεξεργασία νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου, μπορείτε…