Προσθήκη νοτών στην παρτιτούρα

Γενικά, προσθέτετε νότες σε μια παρτιτούρα κάνοντας εγγραφή σε κανάλια οργάνων λογισμικού, όπως περιγράφεται στην ενότητα Εγγραφή οργάνων λογισμικού.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε νότες απευθείας χρησιμοποιώντας τον δείκτη. Επιλέγετε την αξία της νότας για τις νότες που προστέθηκαν από το αναδυόμενο μενού «Εισαγωγή» στον επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας.

Προσθήκη νοτών χρησιμοποιώντας τον δείκτη

  • Επιλέξτε μια αξία νότας από το αναδυόμενο μενού «Εισαγωγή» στον τοπικό επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας και μετά κάντε κλικ με πατημένο το Command στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια νότα.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημάδια πεντάλ από το αναδυόμενο μενού «Εισαγωγή». Επιλέξτε το σύμβολο Ped. και μετά κρατήστε πατημένο το Command και κάντε κλικ στην παρτιτούρα, στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε ένα σύμβολο πατήματος πεντάλ και σύρετε το σύμβολο απελευθέρωσης πεντάλ στο σημείο όπου θέλετε να αφήσετε το πεντάλ.