Προβολή καναλιών ως μουσικής σημειογραφίας

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας προβάλλει περιοχές MIDI σε κανάλια οργάνων λογισμικού ως μουσική σημειογραφία, περιλαμβάνοντας νότες, παύσεις, τονικότητα και μέτρο, καθώς και σύμβολα κλειδιών. Οι γραμμές μέτρου δείχνουν τον διαχωρισμό ανάμεσα στα μέτρα. Τα κενά ανάμεσα στις περιοχές γεμίζονται ώστε να προβάλλεται ένα συνεχόμενο πεντάγραμμο.

Προβολή ενός καναλιού στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα ενός καναλιού οργάνου λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην «Παρτιτούρα» (ή πατήστε το πλήκτρο N).

 • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα ενός καναλιού, επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση προγραμμάτων επεξεργασίας» και μετά κάντε κλικ στην «Παρτιτούρα».

  Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας που εμφανίζει σημειογραφία

Όταν είναι επιλεγμένες μία ή περισσότερες περιοχές, εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας (στα αριστερά της προβολής παρτιτούρας):

 • Πεδίο «Όνομα περιοχής»: Για την επεξεργασία του ονόματος των επιλεγμένων περιοχών.

 • Αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου» (με ρυθμιστικό «Ισχύς»): Πραγματοποιήστε κβαντισμό του χρονισμού νοτών στις επιλεγμένες περιοχές.

 • Ρυθμιστικό τονικής μεταφοράς: Αλλάξτε το τονικό ύψος των νοτών στις επιλεγμένες περιοχές.

  Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας σε λειτουργία περιοχής που εμφανίζει χειριστήρια

Όταν επιλέγονται μεμονωμένες νότες σε μια περιοχή, εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας:

 • Αναδυόμενο μενού «Εισαγωγή»: Επιλέξτε την αξία νότας για τις νότες προς εισαγωγή.

 • Αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου»: Πραγματοποιήστε κβαντισμό του χρονισμού των επιλεγμένων νοτών.

 • Ρυθμιστικό ταχύτητας: Αλλάξτε την τιμή ταχύτητας των επιλεγμένων νοτών.

  Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας σε λειτουργία νοτών που εμφανίζει χειριστήρια

Επιπλέον, το αναδυόμενο μενού «Πλέγμα» εμφανίζεται στη γραμμή μενού του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπτικό κβαντισμό των νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, ανεξάρτητα από την τιμή κβαντισμού χρόνου αυτών.