Μετονομασία περιοχών MIDI στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

Μπορείτε να μετονομάσετε την επιλεγμένη ή τις επιλεγμένες περιοχές επεξεργαστείτε περιοχές στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας. Αν επιλέξετε πολλές περιοχές, θα μετονομαστούν όλες στο ίδιο όνομα εκτός αν ο τελευταίος χαρακτήρας είναι ο αριθμός «1». Σε αυτή την περίπτωση, οι περιοχές μετονομάζονται με αριθμητική ακολουθία (1, 2, 3 και ούτω καθεξής).

Μετονομασία επιλεγμένων περιοχών MIDI στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας

  1. Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διορθώσετε.

  2. Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα «Περιοχή» είναι επιλεγμένη στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας.

  3. Στο Πεδίο ονόματος περιοχής, επιλέξτε το όνομα και μετά πληκτρολογήστε νέο όνομα.