Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας μπορεί να εμφανίσει περιοχές MIDI σε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού. Οι νότες, οι παύσεις και άλλα μουσικά γεγονότα στις περιοχές MIDI στο κανάλι εμφανίζονται σε τυπική μουσική σημειογραφία.

Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας που εμφανίζει τον επιθεωρητή και την περιοχή εμφάνισης.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ στην κεφαλίδα ενός καναλιού οργάνου λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην «Παρτιτούρα».

  • Επιλέξτε μια περιοχή MIDI στην περιοχή «Κανάλια», κάντε κλικ στο κουμπί προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην «Παρτιτούρα».

  • Πατήστε το πλήκτρο N.

Όταν είναι επιλεγμένες μία ή περισσότερες περιοχές, εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας (στα αριστερά της προβολής παρτιτούρας):

  • Πεδίο «Όνομα περιοχής»: Για την επεξεργασία του ονόματος των επιλεγμένων περιοχών.

  • Αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου» (με ρυθμιστικό «Ισχύς»): Πραγματοποιήστε κβαντισμό του χρονισμού νοτών στις επιλεγμένες περιοχές.

  • Ρυθμιστικό τονικής μεταφοράς: Αλλάξτε το τονικό ύψος των νοτών στις επιλεγμένες περιοχές.

Όταν επιλέγονται μεμονωμένες νότες σε μια περιοχή, εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας:

  • Αναδυόμενο μενού «Εισαγωγή»: Επιλέξτε την αξία νότας για τις νότες προς εισαγωγή.

  • Αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου»: Πραγματοποιήστε κβαντισμό του χρονισμού των επιλεγμένων νοτών.

  • Ρυθμιστικό ταχύτητας: Αλλάξτε την τιμή ταχύτητας των επιλεγμένων νοτών.

Επιπλέον, το αναδυόμενο μενού «Πλέγμα» εμφανίζεται στη γραμμή μενού του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας, ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπτικό κβαντισμό των νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, ανεξάρτητα από την τιμή κβαντισμού χρόνου αυτών.