Εκτύπωση μουσικής σημειογραφίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε μουσική σημειογραφία για ένα κανάλι οργάνου λογισμικού. Όλες οι νότες και τυχόν ενδείξεις πεντάλ στις περιοχές του καναλιού περιλαμβάνονται στην εκτύπωση.

Εκτύπωση μουσικής σημειογραφίας για κανάλι οργάνου λογισμικού.

  1. Βεβαιωθείτε ότι η σημειογραφία για το κανάλι είναι ορατή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας και ότι το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας είναι ενεργό.

  2. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Εκτύπωση» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-P).

Το επιλεγμένο κανάλι οργάνου λογισμικού εκτυπώνεται σε τυπική μορφή σελίδας μεγέθους Letter. Το όνομα του έργου εμφανίζεται ως ο τίτλος στην επάνω πλευρά της σελίδας, το τέμπο εμφανίζεται στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας και το όνομα του συνθέτη εμφανίζεται στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας. Το όνομα οργάνου εμφανίζεται πριν από το πρώτο μέτρο. Το όνομα του πρώτου μέτρου σε κάθε σύστημα εμφανίζεται πάνω από το αριστερό άκρο του. Ο αριθμός σελίδας εμφανίζεται κεντραρισμένος στο κάτω μέρος κάθε σελίδας.

Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα του συνθέτη στις προτιμήσεις «Τα στοιχεία μου».