Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας παρτιτούρας
Το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας μπορεί να εμφανίσει περιοχές MIDI σε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού. Οι…

Προβολή μουσικής σημειογραφίας
Προβολή καναλιών ως μουσικής σημειογραφίας Το Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας προβάλλει περιοχές MIDI σε κανάλια οργάνων…

Προσθήκη νοτών στην παρτιτούρα
Γενικά, προσθέτετε νότες σε μια παρτιτούρα κάνοντας εγγραφή σε κανάλια οργάνων λογισμικού, όπως περιγράφεται στην…

Επεξεργασία νοτών στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας
Μπορείτε να επιλέξετε νότες στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας και να τις επεξεργαστείτε με διάφορους τρόπους.…

Κβαντισμός χρονισμού νοτών
στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό ή αυτόματη διόρθωση του χρονισμού νοτών στο…

Μετονομασία περιοχών MIDI στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας
Μπορείτε να μετονομάσετε την επιλεγμένη ή τις επιλεγμένες περιοχές επεξεργαστείτε περιοχές στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας.…

Εκτύπωση μουσικής σημειογραφίας
Μπορείτε να εκτυπώσετε μουσική σημειογραφία για ένα κανάλι οργάνου λογισμικού. Όλες οι νότες και τυχόν…