Τονική μεταφορά περιοχών ήχου

Μπορείτε να μεταφέρετε τονικά περιοχές ήχου στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Οι περιοχές ήχου μπορούν να μεταφερθούν τονικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά έως 12 ημιτόνια. Ένα ημιτόνιο είναι η μικρότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο μουσικές νότες. Οι νότες με το ίδιο όνομα επαναλαμβάνονται κάθε 12 ημιτόνια, δηλαδή μια οκτάβα.

Τονική μεταφορά επιλεγμένων περιοχών ήχου

  1. Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διορθώσετε.

  2. Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα «Περιοχή» είναι επιλεγμένη στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

  3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Τονική μεταφορά» αριστερά ή δεξιά για να κάνετε τονική μεταφορά των περιοχών σε ημιτόνια.

    Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας ήχου σε λειτουργία περιοχής που εμφανίζει το ρυθμιστικό τονικής μεταφοράς