Κβαντισμός του χρονισμού περιοχών ήχου

Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό ή αυτόματη διόρθωση του χρονισμού περιοχών σε ένα κανάλι ήχου. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι περιοχές του καναλιού περιέχουν τις σωστές νότες, αλλά δεν είναι απόλυτα συγχρονισμένες με το τέμπο του έργου.

Όταν κάνετε κβαντισμό του χρονισμού, οι επιλεγμένες περιοχές στο επιλεγμένο κανάλι προσαρμόζονται στην επιλεγμένη αξία νότας. Μπορείτε να κάνετε κβαντισμό στον χρονισμό των περιοχών με τύμπανα, μονοφωνικά όργανα και όργανα συγχορδιών ή πολυφωνικά όργανα.

Αν το κανάλι περιέχει εισηγμένα αρχεία ήχου (πορτοκαλί) και θέλετε να κάνετε κβαντισμό στον χρονισμό των αρχείων ήχου, πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Εφαρμογή τέμπο και τονικού ύψους» για κάθε αρχείο ήχου.

Κβαντισμός του χρονισμού επιλεγμένων περιοχών ήχου

  1. Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε τις περιοχές ήχου στις οποίες θέλετε να κάνετε κβαντισμό. Οι περιοχές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κανάλι ήχου.

  2. Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα «Περιοχή» είναι επιλεγμένη στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

  3. Από το αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου» επιλέξτε την αξία νότας που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον κβαντισμό χρονισμού.

    Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας ήχου που εμφανίζει το αναδυόμενο μενού κβαντισμού χρόνου και το ρυθμιστικό ισχύος
  4. Σύρετε το ρυθμιστικό «Ισχύς» προς τα αριστερά για να μειώσετε την ισχύ του κβαντισμού.