Επισκόπηση του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου εμφανίζει μια κοντινή προβολή του τμήματος ενός καναλιού ήχου που δείχνει την κυματομορφή ήχου των περιοχών του καναλιού σε ένα πλέγμα χρόνου.

Εικόνα. Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου με επιλεγμένη περιοχή.

Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου μπορείτε να μετακινήσετε και να περικόψετε περιοχές ήχου, να κάνετε διαχωρισμό και συνένωση των περιοχών και να τις επεξεργαστείτε με άλλους τρόπους. Μπορείτε να κάνετε κύλιση και ζουμ στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, καθώς και να κάνετε ζουμ στο πλάτος των κυματομορφών στις περιοχές ήχου. Οι ενέργειες επεξεργασίας που κάνετε στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου είναι μη καταστροφικές, επομένως μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στις αρχικές σας εγγραφές.

Μπορείτε επίσης να διορθώσετε το τονικό ύψος του ηχητικού υλικού στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διόρθωση του τονικού ύψους περιοχών σε ένα κανάλι ήχου. Χρησιμοποιώντας το Flex Time, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον χρονισμό του ηχητικού υλικού στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία του χρονισμού νοτών και μπιτ.

Άνοιγμα του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Επιλέξτε ένα κανάλι ήχου στην περιοχή «Κανάλια» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας.

 • Επιλέξτε ένα κανάλι ήχου στην περιοχή «Κανάλια» και μετά επιλέξτε «Προβολή» > «Εμφάνιση Προγραμμάτων επεξεργασίας».

 • Κάντε διπλό κλικ σε μια περιοχή ήχου για να την ανοίξετε στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου.

Το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου ανοίγει κάτω από την περιοχή «Κανάλια». Στο επάνω μέρος του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου υπάρχει κατά μήκος ένας χάρακας με υποδιαιρέσεις χρόνου και μια γραμμή μενού με χειριστήρια για το Flex, τη Σύλληψη και το ζουμ. Η κύρια περιοχή του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου εμφανίζει την κυματομορφή ήχου των περιοχών στο επιλεγμένο κανάλι ήχου.

Κατακόρυφη αλλαγή μεγέθους του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου

 • Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη γραμμή, στο πάνω μέρος του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου και σύρετε προς τα πάνω.

  Σύρετε προς τα κάτω για να μικρύνετε πάλι το Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου.

Οριζόντιο ζουμ στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου

 • Σύρετε αριστερά ή δεξιά το ρυθμιστικό ζουμ που βρίσκεται στη γραμμή μενού του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

Κλείσιμο του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας Κουμπί Προγραμμάτων επεξεργασίας στη γραμμή ελέγχου.

Όταν είναι επιλεγμένο το κανάλι (και δεν έχει επιλεγεί καμία μεμονωμένη περιοχή), εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου:

 • Ρυθμιστικό «Διόρθωση τονικού ύψους»: Καθορίζει το ποσοστό διόρθωσης τονικού ύψους που εφαρμόζεται στις περιοχές του καναλιού.

 • Πλαίσιο επιλογής «Περιορισμός στο κλειδί»: Περιορίζει τη διόρθωση τονικού ύψους στις νότες του κλειδιού του έργου.

 • Πλαίσιο επιλογής «Ενεργοποίηση Flex»: Ενεργοποιεί την επεξεργασία flex για το κανάλι.

  Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας ήχου που εμφανίζει χειριστήρια καναλιού

Όταν είναι επιλεγμένες μία ή περισσότερες περιοχές, εμφανίζονται τα παρακάτω χειριστήρια στον Επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας πιάνου, στα αριστερά της περιοχής νοτών:

 • Πεδίο «Όνομα περιοχής»: Για την επεξεργασία του ονόματος των επιλεγμένων περιοχών.

 • Αναδυόμενο μενού «Κβαντισμός χρόνου» (με ρυθμιστικό «Ισχύς»): Για τον κβαντισμό του χρονισμού νοτών, μπιτ και άλλων γεγονότων στις επιλεγμένες περιοχές.

 • Ρυθμιστικό τονικής μεταφοράς: Αλλάξτε το τονικό ύψος των νοτών στις επιλεγμένες περιοχές.

 • Πλαίσιο επιλογής «Εφαρμογή τέμπο και τονικού ύψους»: Ορίζει αν οι περιοχές συμφωνούν με το τέμπο και το κλειδί του έργου.

  Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας ήχου που εμφανίζει χειριστήρια περιοχής