Επεξεργασία του χρονισμού νοτών και μπιτ

Το Flex Time απλοποιεί τη διαδικασία επεξεργασίας του χρονισμού νοτών, μπιτ και άλλων γεγονότων στις περιοχές ήχου. Μπορείτε να συμπιέσετε ή να επεκτείνετε τον χρόνο μεταξύ καθορισμένων γεγονότων χωρίς να απαιτείται περικοπή, μετακίνηση, ώθηση ή βαθμιαία μείωση και αύξηση της έντασης ήχου.

Για να επεξεργαστείτε τον χρονισμό των νοτών και των μπιτ στις περιοχές ήχου χρησιμοποιείτε δείκτες flex. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου προσθέτετε έναν δείκτη flex σε συγκεκριμένο σημείο της κυματομορφής που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αν κάνετε κλικ σε μια κορυφή στην κυματομορφή (στην επονομαζόμενη μετάβαση), προστίθεται ένας δείκτης flex που μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να μετακινήσετε αυτό το τμήμα της κυματομορφής, ώστε να ευθυγραμμίζεται με ένα μπιτ ή με ένα γεγονός σε ένα άλλο κανάλι. Οι δείκτες flex προστίθενται επίσης στα προηγούμενα και στα επόμενα σημεία μετάβασης.

Αφού προσθέσετε δείκτες flex σε μια περιοχή ήχου, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για να τροποποιήσετε τον χρόνο —να τον συμπιέσετε ή να τον επεκτείνετε— στο ηχητικό υλικό. Τα όρια μέσα στα οποία γίνεται η τροποποίηση του χρόνου καθορίζονται από τους προηγούμενους και τους επόμενους δείκτες flex ή από τις θέσεις αρχής και τέλους περιοχής, αν δεν υπάρχουν προηγούμενοι και επόμενοι δείκτες flex.

Ενεργοποίηση του Flex Time

Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Ενεργοποίηση Flex» στον επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνισης/Απόκρυψης Flex Κουμπί Εμφάνισης/Απόκρυψης Flex στη γραμμή μενού του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Εμφάνισης/Απόκρυψης Flex για να αποκρύψετε τις επεξεργασίες Flex Time χωρίς να απενεργοποιήσετε το Flex για το κανάλι.

Τροποποίηση χρονικής διάρκειας ήχου χρησιμοποιώντας δείκτες flex

 1. Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, κάντε κλικ στην κυματομορφή στο σημείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Οι δείκτες Flex εμφανίζονται στο σημείο όπου κάνατε κλικ και στη θέση των προηγούμενων και των επόμενων σημείων μετάβασης.

  Εικόνα. Περιοχή ήχου, δείχνει τη δημιουργία δείκτη flex στο πάνω μέρος του δείκτη μετάβασης.
 2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Σύρετε τον δείκτη flex προς τα αριστερά.

   Το ηχητικό υλικό συμπιέζεται χρονικά έως τον προηγούμενο δείκτη flex, τον προηγούμενο δείκτη τέμπο ή έως την αρχή της περιοχής Το ηχητικό υλικό επεκτείνεται χρονικά έως τον επόμενο δείκτη flex ή τον επόμενο δείκτη τέμπο (που μπορεί επίσης να είναι η θέση τέλους της περιοχής).

   Εικόνα. Δύο περιοχές ήχου που δείχνουν την περιοχή πριν και μετά τη μετακίνηση ενός δείκτη flex προς τα αριστερά.

   Αν μετακινήσετε τον δείκτη flex προς τα αριστερά και περάσει από έναν προηγούμενο δείκτη flex, ο προηγούμενος δείκτης flex επιστρέφει στον προηγούμενο δείκτη μετάβασης. Η συμπεριφορά αυτή σας επιτρέπει να επεκτείνετε την περιοχή επεξεργασίας του Flex Time προς τα αριστερά. Το ίδιο συμβαίνει, αν ένας δείκτης flex περάσει έναν δείκτη τέμπο.

   Εικόνα. Δύο περιοχές ήχου που εμφανίζουν την περιοχή πριν και μετά τη μετακίνηση ενός δείκτη flex προς τα αριστερά και την επικάλυψη του προηγούμενου δείκτη flex.
  • Σύρετε τον δείκτη flex προς τα δεξιά.

   Το ηχητικό υλικό επεκτείνεται χρονικά έως τον προηγούμενο δείκτη flex, τον προηγούμενο δείκτη τέμπο ή έως το σημείο αρχής της περιοχής. Το ηχητικό υλικό συμπιέζεται χρονικά έως τον επόμενο δείκτη flex ή τον επόμενο δείκτη τέμπο (που μπορεί επίσης να είναι το σημείο τέλους της περιοχής).

   Αν μετακινήσετε τον δείκτη flex προς τα δεξιά και περάσει από τον επόμενο δείκτη flex, ο επόμενος δείκτης flex προχωρά στον επόμενο δείκτη μετάβασης. Η συμπεριφορά αυτή σας επιτρέπει να επεκτείνετε την περιοχή επεξεργασίας του Flex Time προς τα δεξιά. Το ίδιο συμβαίνει, αν ένας δείκτης flex περάσει έναν δείκτη τέμπο.