Επεξεργασία περιοχών ήχου στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου

Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε μια περιοχή ήχου ή ένα τμήμα περιοχής στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου και να επικολλήσετε το αντίγραφο σε διαφορετική θέση χρόνου.

Αποκοπή μιας περιοχής ήχου

 • Επιλέξτε την περιοχή και μετά επιλέξτε Επεξεργασία > «Αποκοπή» (ή πατήστε Delete).

Αντιγραφή μιας περιοχής ήχου

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Με πατημένο το Option σύρετε την περιοχή.

  Όταν πατάτε το Option και σύρετε μια περιοχή ήχου έτσι ώστε να επικαλύπτει μια άλλη περιοχή, το επικαλυπτόμενο τμήμα της περιοχής αποκόπτεται.

 • Επιλέξτε την περιοχή και μετά επιλέξτε Επεξεργασία > «Αντιγραφή».

Επικόλληση μιας περιοχής ήχου

 • Τοποθετήστε την κεφαλή αναπαραγωγής στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε την περιοχή και μετά επιλέξτε Επεξεργασία > «Επικόλληση».

Μετακίνηση μιας περιοχής ήχου

 • Σύρετε την περιοχή οριζόντια.

Όταν μετακινείτε μια περιοχή ήχου έτσι ώστε να επικαλύπτει μια άλλη περιοχή, το επικαλυπτόμενο τμήμα της περιοχής αποκόπτεται.

Διαίρεση ενότητας περιοχής ήχου

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από το κάτω μισό της περιοχής.

  Ο δείκτης αλλάζει σε δείκτη πλαισίου επιλογής.

 2. Σύρετε τον δείκτη πλαισίου επιλογής πάνω από το τμήμα της περιοχής που θέλετε να διαιρέσετε.

  Το τμήμα της περιοχής που βρίσκεται μέσα στον δείκτη πλαισίου επιλογής διαιρείται. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Delete για να το διαγράψετε ή να μετακινήσετε τον δείκτη πάνω από το πάνω μισό της περιοχής και μετά να σύρετε το διαιρεμένο τμήμα σε άλλη θέση.

Περικοπή μιας περιοχής ήχου

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην κάτω αριστερή ή κάτω δεξιά άκρη της περιοχής.

  Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε δείκτη περικοπής.

 2. Σύρετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο τμήμα που θέλετε να περικόψετε. Καθώς σύρετε, η ετικέτα βοήθειας εμφανίζει τη διάρκεια της περιοχής και το ποσοστό περικοπής της.

  Εικόνα. Περικοπή μιας περιοχής στο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου που εμφανίζει δείκτη περικοπής και ετικέτα βοήθειας