Διόρθωση του τονικού ύψους περιοχών σε ένα κανάλι ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε (διορθώσετε) το κούρδισμα ενός καναλιού ήχου. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν εγγράφετε περιοχές ήχου που έχουν τη σωστή «αίσθηση» και τον σωστό χρονισμό, αλλά δεν είναι απόλυτα κουρδισμένες.

Όταν διορθώνετε το κούρδισμα, προσαρμόζονται όλες οι περιοχές του επιλεγμένου καναλιού (τόσο οι δικές σας εγγραφές όσο και τα loop). Η προσαρμογή του κουρδίσματος μπορεί να επιφέρει ακριβή αποτελέσματα μόνο για περιοχές ήχου μίας νότας (μονοφωνικές), επομένως βεβαιωθείτε ότι το κανάλι δεν περιέχει περιοχές με συγχορδίες ή ήχους χωρίς ρύθμιση τονικού ύψους.

Από προεπιλογή, οι νότες προσαρμόζονται στην πιο κοντινή νότα της χρωματικής κλίμακας (12 νότες). Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη διόρθωση τονικού ύψους στις νότες του κλειδιού του έργου.

Διόρθωση του τονικού ύψους περιοχών ήχου

  1. Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διορθώσετε.

  2. Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα «Κανάλι» είναι επιλεγμένη στον επιθεωρητή του Προγράμματος επεξεργασίας ήχου.

  3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Διόρθωση τονικού ύψους» προς τα δεξιά για να αυξήσετε το ποσοστό προσαρμογής του κουρδίσματος ή σύρετέ το προς τα αριστερά για να μειώσετε το ποσοστό προσαρμογής.

    Εικόνα. Επιθεωρητής του προγράμματος επεξεργασίας ήχου σε λειτουργία καναλιού που εμφανίζει το ρυθμιστικό διόρθωσης τόνου και το πλαίσιο επιλογής «Περιορισμός στο κλειδί»
  4. Για να περιορίσετε τη διόρθωση τονικού ύψους στις νότες του κλειδιού του έργου, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Περιορισμός στο κλειδί».