Διαγραφή, επαναφορά και μετακίνηση δεικτών flex

Όταν διαγράφετε έναν δείκτη flex, οποιεσδήποτε χρονικές αλλαγές στην περιοχή γύρω από τον δείκτη flex είτε διαγράφονται (με επαναφορά του ηχητικού υλικού στην αρχική του θέση) είτε επαναφέρονται για να ακολουθούν τον προηγούμενο δείκτη flex ή τη θέση αρχής της περιοχής και τον επόμενο δείκτη flex ή τη θέση τέλους της περιοχής.

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο εκείνους τους δείκτες flex που προστέθηκαν χειροκίνητα ή όλες τις εργασίες επεξεργασίας flex που εκτελέστηκαν στο αρχείο ήχου, που περιλαμβάνει κβαντισμό ήχου.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θέση ενός δείκτη flex σε μια περιοχή ήχου χωρίς να αλλάξετε τον χρονισμό του ηχητικού υλικού πριν ή μετά τον δείκτη flex.

Διαγραφή δείκτη flex από μια περιοχή ήχου

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στον δείκτη flex και μετά κάντε κλικ στο «x» στην κεφαλίδα της περιοχής.

  • Κάντε διπλό κλικ στον δείκτη flex.

Μετακίνηση δείκτη flex χωρίς τροποποίηση χρονικής διάρκειας

  • Πατήστε παρατεταμένα το Option καθώς μεταφέρετε τον δείκτη flex.