Χρήση του Κουρδιστηριού

Μπορείτε να κουρδίσετε τα όργανα που είναι συνδεδεμένα στο σύστημά σας με το βοήθημα Κουρδιστηριού. Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται ότι οι εγγραφές εξωτερικών οργάνων είναι κουρδισμένες με τυχόν όργανα λογισμικού, δείγματα ή υπάρχουσες εγγραφές στα έργα σας.

Εικόνα. Προσθήκη Κουρδιστηριού.

Το Κουρδιστήρι περιέχει τις παρακάτω παραμέτρους:

  • Γραφική απεικόνιση κουρδίσματος: Υποδεικνύει το τονικό ύψος της νότας σε εκατοστά. Στην κεντραρισμένη θέση (ώρα 12 ακριβώς), η νότα είναι σωστά κουρδισμένη. Αν ο δείκτης κινείται προς τα αριστερά του κέντρου, η νότα είναι χαμηλότερα από το επιθυμητό τονικό ύψος. Αν ο δείκτης κινείται προς τα δεξιά του κέντρου, η νότα είναι ψηλότερα από το επιθυμητό τονικό ύψος. Χρησιμοποιούνται επίσης χρώματα για δείξουν την ακρίβεια του κουρδίσματος: το πράσινο υποδεικνύει μια κουρδισμένη νότα, το πορτοκαλί υποδεικνύει μια νότα εκτός τόνου.

  • Πεδίο Κουρδίσματος αναφοράς: Σύρετε κατακόρυφα για να ορίσετε το τονικό ύψος της νότας που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για το κούρδισμα. Η προεπιλογή είναι για τη νότα Λα (A) στα 440 Hz και μπορεί να οριστεί εντός ενός εύρους από 410 έως 470 σε διαστήματα 0,1 Hz.

  • Προβολή βασικού τόνου: Δείχνει το σωστό τονικό ύψος της νότας που παίζετε (το πλησιέστερο κουρδισμένο τονικό ύψος).

  • Προβολή απόκλισης κουρδίσματος: Δείχνει την απόκλιση κουρδίσματος σε εκατοστά.

  • Κουμπί σίγασης: Κάντε κλικ για σίγαση.

Χρήση του Κουρδιστηριού

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Κουρδιστηριού Κουμπί «Κουρδιστήρι» στη γραμμή ελέγχου.

  2. Παίξτε μία νότα στο όργανο και παρακολουθήστε τη Γραφική απεικόνιση κουρδίσματος και την προβολή Βασικού τόνου. Αν η νότα είναι χαμηλότερα ή ψηλότερα από τον βασικό τόνο, εμφανίζονται πορτοκαλί τμήματα στην Γραφική απεικόνιση κουρδίσματος. Ο Βασικός τόνος εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα και η προβολή Απόκλισης κουρδίσματος υποδεικνύει κατά πόσο η νότα είναι εκτός τόνου (σε εκατοστά).

  3. Προσαρμόστε το κούρδισμα ου οργάνου σας μέχρι ο δείκτης να κεντραριστεί στη Γραφική απεικόνιση κουρδίσματος και στο πεδίο Απόκλισης κουρδίσματος να εμφανιστεί το μηδέν (0 εκατοστά).

    Η Γραφική απεικόνιση κουρδίσματος και ο Βασικός τόνος εμφανίζονται με πράσινο χρώμα όταν τα όργανα κουρδιστούν σωστά.