Επισκόπηση εγγραφής

Στο GarageBand, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες δυνατότητες ροής εργασίας κατά την εγγραφή φωνών, ακουστικών οργάνων και οργάνων λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής λήψεων και της εγγραφής σε πολλά κανάλια ήχου και οργάνων λογισμικού. Αργότερα, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των εγγραφών λήψεων και να επιλέξετε ποια θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο έργο.