Επιλογή και διαγραφή λήψεων

Όταν κάνετε εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε γρήγορα πολλές παραλλαγές ή λήψεις, διαδοχικά, τόσο για ήχο όσο και για MIDI. Αργότερα, μπορείτε να επιλέξετε τη λήψη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο έργο.

Επιλογή μιας λήψης

 • Κάντε κλικ στον αριθμό στην πάνω αριστερή γωνία του φακέλου λήψεων και μετά επιλέξτε μια λήψη από το αναδυόμενο μενού.

  Εικόνα. Δείχνει το ανοικτό αναδυόμενο μενού για τον φάκελο λήψεων.

Διαγραφή μιας λήψης

 1. Κάντε κλικ στον αριθμό στην επάνω αριστερή γωνία του φακέλου λήψεων.

  Εικόνα. Δείχνει το ανοικτό αναδυόμενο μενού για τον φάκελο λήψεων.
 2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Επιλέξτε «Διαγραφή λήψης <αριθμός>» για να διαγράψετε την τρέχουσα λήψη.

  • Επιλέξτε «Διαγραφή μη χρησιμοποιημένων λήψεων» για να διαγράψετε όλες τις λήψεις εκτός από την τρέχουσα.