Πριν από την εγγραφή οργάνων λογισμικού

Μπορείτε να συνδέσετε ένα κλαβιέ USB ή MIDI στον υπολογιστή σας για αναπαραγωγή και εγγραφή των οργάνων λογισμικού που είναι ενσωματωμένα στο GarageBand. Πρέπει επίσης να προσθέσετε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού και να επιλέξετε ήχο.

Σύνδεση κλαβιέ στον υπολογιστή σας

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Εάν το κλαβιέ είναι κλαβιέ USB, συνδέστε το καλώδιο USB από το κλαβιέ στον υπολογιστή σας.

  • Εάν το κλαβιέ είναι τυπικό κλαβιέ MIDI, συνδέστε το κλαβιέ σε διεπαφή MIDI μέσω τυπικών καλωδίων MIDI και μετά συνδέστε τη διεπαφή MIDI στον υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το κλαβιέ, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του σωστού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή σας. Ελέγξτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή για να βρείτε το πιο πρόσφατο λογισμικό του προγράμματος οδήγησης. Αν χρησιμοποιείτε διεπαφή MIDI, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη διεπαφή.

Προσθήκη καναλιού οργάνου λογισμικού και επιλογή σύνδεσης

  1. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

    • Επιλέξτε «Κανάλι» > «Νέο κανάλι».

    • Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης καναλιών Κουμπί προσθήκης καναλιών πάνω από τις κεφαλίδες καναλιών.

  2. Στο πλαίσιο διαλόγου «Νέο κανάλι», επιλέξτε «Όργανο λογισμικού».

  3. Κάντε κλικ στη «Δημιουργία».

  4. Στη βιβλιοθήκη, επιλέξτε μια κατηγορία συνδέσεων από τη λίστα στα αριστερά και μετά επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα στα δεξιά.