Νέα εγγραφή οργάνων λογισμικού πάνω σε προηγούμενη εγγραφή

Η νέα εγγραφή (overdubbing) είναι η διαδικασία εγγραφής μιας ερμηνείας πάνω σε μια υπάρχουσα ερμηνεία, συγχωνεύοντάς τις σε μία περιοχή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να προσθέσετε έναν ήχο που είχε εγγραφεί συμπληρωματικά σε μια ερμηνεία που είχε εγγραφεί κατά το παρελθόν.

Κατά την εγγραφή, όποιες ρυθμίσεις γίνονται σε διακόπτες ή άλλα χειριστήρια στην περιοχή Smart Control εγγράφονται ως αυτοματισμός βάσει περιοχής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σχεδίαση MIDI για να επεξεργαστείτε αργότερα την εγγραφή Smart Control.

Νέα εγγραφή οργάνου λογισμικού πάνω σε προηγούμενη εγγραφή

 1. Επιλέξτε GarageBand > «Προτιμήσεις».

 2. Στις Γενικές προτιμήσεις, επιλέξτε «Συγχώνευση» από το αναδυόμενο μενού «Επαναληπτική αναπαραγωγή ενεργή».

 3. Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο πάνω μέρος του χάρακα.

  Η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής εμφανίζεται ως κίτρινη λωρίδα στον χάρακα και η λειτουργία Κυκλικής αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα.

  Εικόνα. Εμφάνιση της κίτρινης περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής στον χάρακα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφής Κουμπί εγγραφής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε R) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

  Η εγγραφή ξεκινά μετά την προκαθορισμένη μέτρηση εισόδου.

 5. Χρησιμοποιήστε το κλαβιέ MIDI, το παράθυρο «Μουσική πληκτρολόγηση» ή το κλαβιέ οθόνης για να παίξετε μερικές νότες. Εγγράψτε όσα κυκλικά περάσματα θέλετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπής Κουμπί διακοπής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε το πλήκτρο Διαστήματος) για να σταματήσετε την εγγραφή.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια μοναδική περιοχή MIDI που περιέχει τις συγχωνευμένες ερμηνείες από κάθε κυκλικό πέρασμα.