Εγγραφή οργάνων λογισμικού

Προτού ξεκινήσετε την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα κλαβιέ στον υπολογιστή σας και ότι έχετε δημιουργήσει ένα κανάλι οργάνου λογισμικού για εγγραφή σε αυτό. Πρέπει επίσης να εξοικειωθείτε με τον τρόπο χρήσης της μουσικής πληκτρολόγησης και του κλαβιέ οθόνης.

Κατά την εγγραφή, όποιες ρυθμίσεις γίνονται σε διακόπτες ή άλλα χειριστήρια στην περιοχή Smart Control εγγράφονται ως αυτοματισμός βάσει περιοχής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σχεδίαση MIDI για να επεξεργαστείτε αργότερα την εγγραφή Smart Control.

Εγγραφή οργάνου λογισμικού

 1. Επιλέξτε το κανάλι οργάνου λογισμικού στο οποίο θέλετε να εγγράψετε.

 2. Μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής στο σημείο στον χάρακα όπου θέλετε να ξεκινήσει η εγγραφή.

 3. Το GarageBand περιλαμβάνει έναν μετρονόμο, ο οποίος αναπαράγει ένα σταθερό μπιτ για να σας βοηθά να παίζετε συγχρονισμένα κατά την εγγραφή. Μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Μετρονόμου Κουμπί Μετρονόμου στη γραμμή ελέγχου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί εισαγωγικού μέτρου Κουμπί μέτρησης εισόδου στη γραμμή ελέγχου για να αναπαραγάγει ο μετρονόμος ένα ή δύο εισαγωγικά μέτρα πριν ξεκινήσει η εγγραφή.

  Σημείωση: Για την αρχική ρύθμιση, επιλέξτε Εγγραφή > «Εισαγωγικό μέτρο» και μετά επιλέξτε ένα μέτρο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφής Κουμπί εγγραφής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε R) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

 6. Χρησιμοποιήστε το κλαβιέ MIDI, το παράθυρο «Μουσική πληκτρολόγηση» ή το κλαβιέ οθόνης για να παίξετε μερικές νότες.

  Καθώς πραγματοποιείτε την εγγραφή, αυτή εμφανίζεται ως νέα περιοχή MIDI στο κανάλι.

  Εικόνα. Εμφάνιση εγγεγραμμένης περιοχής MIDI με κόκκινο χρώμα στην περιοχή «Κανάλια».
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπής Κουμπί διακοπής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε το πλήκτρο Διαστήματος) για να σταματήσετε την εγγραφή.