Εγγραφή επιπλέον λήψεων οργάνων λογισμικού

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε γρήγορα πολλές παραλλαγές ή λήψεις, διαδοχικά. Αργότερα, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των εγγραφών λήψεων και να επιλέξετε αυτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο έργο.

Κατά την εγγραφή, όποιες ρυθμίσεις γίνονται σε διακόπτες ή άλλα χειριστήρια στην περιοχή Smart Control εγγράφονται ως αυτοματισμός βάσει περιοχής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Σχεδίαση MIDI για να επεξεργαστείτε αργότερα την εγγραφή Smart Control.

Εγγραφή πολλών λήψεων MIDI

 1. Επιλέξτε GarageBand > «Προτιμήσεις».

 2. Στις Γενικές προτιμήσεις, επιλέξτε «Δημιουργία λήψεων» από το αναδυόμενο μενού «Επαναληπτική αναπαραγωγή ενεργή».

 3. Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο πάνω μέρος του χάρακα.

  Η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής εμφανίζεται ως κίτρινη λωρίδα στον χάρακα και η λειτουργία Κυκλικής αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα.

  Εικόνα. Εμφάνιση της κίτρινης περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής στον χάρακα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφής Κουμπί εγγραφής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε R) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

  Η εγγραφή ξεκινάει αυτόματα στην αρχή της καθορισμένης περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής.

 5. Χρησιμοποιήστε το κλαβιέ MIDI, το παράθυρο «Μουσική πληκτρολόγηση» ή το κλαβιέ οθόνης για να παίξετε μερικές νότες. Εγγράψτε όσα κυκλικά περάσματα θέλετε.

  Σημείωση: Κάθε λήψη που είχε εγγραφεί κατά το παρελθόν, τίθεται αυτόματα σε σίγαση κατά την εγγραφή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπής Κουμπί διακοπής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε το πλήκτρο Διαστήματος) για να σταματήσετε την εγγραφή.

  Το επιλεγμένο κανάλι περιέχει έναν κλειστό φάκελο λήψεων με πολλαπλές περιοχές λήψεων.