Πριν από την εγγραφή οργάνων λογισμικού
Μπορείτε να συνδέσετε ένα κλαβιέ USB ή MIDI στον υπολογιστή σας για αναπαραγωγή και εγγραφή…

Πώς να παίξετε όργανα λογισμικού
Μπορείτε να παίξετε το επιλεγμένο όργανο λογισμικού με μουσική πληκτρολόγηση ή με το κλαβιέ της…

Εγγραφή οργάνων λογισμικού
Προτού ξεκινήσετε την εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα κλαβιέ στον υπολογιστή σας και ότι…

Εγγραφή επιπλέον λήψεων οργάνων λογισμικού
Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε γρήγορα πολλές παραλλαγές ή λήψεις, διαδοχικά. Αργότερα, μπορείτε να…

Νέα εγγραφή οργάνων λογισμικού πάνω σε προηγούμενη εγγραφή
Η νέα εγγραφή (overdubbing) είναι η διαδικασία εγγραφής μιας ερμηνείας πάνω σε μια υπάρχουσα ερμηνεία,…

Εγγραφή σε πολλά κανάλια οργάνων λογισμικού
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε πολλαπλά κανάλια οργάνου λογισμικού ταυτόχρονα. Κατά την εγγραφή, όποιες ρυθμίσεις…