Πριν από την εγγραφή ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε τη φωνή σας, ένα ακουστικό όργανο ή οποιονδήποτε ήχο χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή σας ή ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Εγγράφετε ήχο από ένα μικρόφωνο σε ένα κανάλι ήχου.

Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή ήχου, κάντε τα παρακάτω:

 • Συνδέστε ένα μικρόφωνο στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί.

 • Συνδέστε μια ηλεκτρική κιθάρα στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί.

 • Επιλέξτε το κανάλι ήχου στο οποίο θέλετε να εγγράψετε ή προσθέστε ένα κανάλι ήχου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την πηγή εισόδου, το επίπεδο έντασης ήχου εισόδου και την παρακολούθηση για το κανάλι.

 • Ορίστε το βάθος bit του έργου, που είναι ο αριθμός των ψηφιακών bit που περιέχει κάθε δείγμα. Συνιστάται η εγγραφή σε βάθος bit 24 bit για τις περισσότερες καταστάσεις, η οποία αποτελεί την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

 • Κουρδίστε όλα τα όργανα που είναι συνδεδεμένα στο σύστημά σας για να βεβαιωθείτε ότι οι εγγραφές εξωτερικών οργάνων είναι κουρδισμένες με τυχόν όργανα λογισμικού, δείγματα ή υπάρχουσες εγγραφές στο έργο σας.

Ορισμός της πηγής εισόδου για το κανάλι

 1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control στη γραμμή ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή στη γραμμή μενού Smart Control για να ανοίξετε τον επιθεωρητή Smart Control.

 3. Στην ενότητα «Ρυθμίσεις εγγραφής», κάντε κλικ στο κουμπί εισόδου για να μεταβείτε από στερεοφωνικό ζεύγος καναλιών εισόδου σε μονοφωνικό κανάλι εισόδου και αντίστροφα και μετά επιλέξτε την πηγή από το αναδυόμενο μενού «Είσοδος».

  Εικόνα. Κουμπί εισόδου και αναδυόμενο μενού στον επιθεωρητή Smart Control.

Προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου εισόδου για την πηγή ήχου

 1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control στη γραμμή ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή στη γραμμή μενού Smart Control για να ανοίξετε τον επιθεωρητή Smart Control.

 3. Στην ενότητα «Ρυθμίσεις εγγραφής», προσαρμόστε το ρυθμιστικό επιπέδου εγγραφής.

  Εικόνα. Ρυθμιστικό επιπέδου έντασης εγγραφής και πλαίσιο επιλογής «Αυτόματος έλεγχος επιπέδου έντασης» στον επιθεωρητή Smart Control.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής «Αυτόματος έλεγχος επιπέδου έντασης» για να προσαρμόζεται αυτόματα το επίπεδο έντασης της εγγραφής. Χαμηλώνει το επίπεδο της έντασης για την αποφυγή ακουστικής ανάδρασης και αυξάνει το επίπεδο της έντασης αν είναι πολύ χαμηλό.

Ακρόαση του μικροφώνου ή του οργάνου σας καθώς παίζετε και κάνετε εγγραφή (παρακολούθηση)

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί παρακολούθησης Κουμπί Παρακολούθησης στην κεφαλίδα του καναλιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 • Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί παρακολούθησης Κουμπί Παρακολούθησης στην ενότητα «Ρυθμίσεις εγγραφής» του επιθεωρητή Smart Control.

  Εικόνα. Κουμπί παρακολούθησης εισόδου στον επιθεωρητή Smart Control.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο επιλογής «Προστασία ανάδρασης» για να αποφύγετε την ανάδραση κατά το παίξιμό σας.