Εγγραφή πολλών λήψεων ήχου

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε γρήγορα πολλές παραλλαγές ή λήψεις, διαδοχικά. Αυτή η τεχνική μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν αυτοσχεδιάζετε ένα κύριο ή σόλο μέρος και θέλετε να καταγράψετε πολλές παραλλαγές όταν έχετε έμπνευση. Αργότερα, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση των εγγραφών λήψεων και να επιλέξετε αυτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο έργο.

Εγγραφή πολλών λήψεων σε ένα κανάλι ήχου

 1. Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο πάνω μέρος του χάρακα.

  Η περιοχή κυκλικής αναπαραγωγής εμφανίζεται ως κίτρινη λωρίδα στον χάρακα και η λειτουργία Κυκλικής αναπαραγωγής ενεργοποιείται αυτόματα.

  Εικόνα. Εμφάνιση της κίτρινης περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής στον χάρακα.
 2. Το GarageBand περιλαμβάνει έναν μετρονόμο, ο οποίος αναπαράγει ένα σταθερό μπιτ για να σας βοηθά να παίζετε συγχρονισμένα κατά την εγγραφή. Μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Μετρονόμου Κουμπί Μετρονόμου στη γραμμή ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί εισαγωγικού μέτρου Κουμπί μέτρησης εισόδου στη γραμμή ελέγχου για να αναπαραγάγει ο μετρονόμος ένα ή δύο εισαγωγικά μέτρα πριν ξεκινήσει η εγγραφή.

  Σημείωση: Για την αρχική ρύθμιση, επιλέξτε Εγγραφή > «Εισαγωγικό μέτρο» και μετά επιλέξτε ένα μέτρο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφής Κουμπί εγγραφής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε R) για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

  Η εγγραφή ξεκινάει αυτόματα στην αρχή της καθορισμένης περιοχής κυκλικής αναπαραγωγής. Εγγράψτε όσα κυκλικά περάσματα θέλετε. Μετά το δεύτερο κυκλικό πέρασμα, δημιουργείται ένας φάκελος λήψης στο κανάλι. Κάθε επερχόμενο κυκλικό πέρασμα προστίθεται στον φάκελο λήψης.

  Εικόνα. Εμφάνιση εγγραφής στον φάκελο λήψης στην περιοχή «Κανάλια».
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί διακοπής Κουμπί διακοπής στη γραμμή ελέγχου (ή πατήστε το πλήκτρο διαστήματος) όταν ολοκληρώσετε τη λήψη κυκλικών περασμάτων.