Πριν από την εγγραφή ήχου
Μπορείτε να εγγράψετε τη φωνή σας, ένα ακουστικό όργανο ή οποιονδήποτε ήχο χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο…

Εγγραφή ήχου από μικρόφωνο ή ηλεκτρικό όργανο
Εγγράφετε ήχο από ένα μικρόφωνο (φωνή ή ακουστικά όργανα, για παράδειγμα) ή από ένα ηλεκτρικό…

Εγγραφή πολλών λήψεων ήχου
Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε γρήγορα πολλές παραλλαγές ή λήψεις, διαδοχικά. Αυτή η τεχνική…

Εγγραφή σε πολλά κανάλια ήχου
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε περισσότερα από ένα κανάλια ήχου ταυτόχρονα, το οποίο σας επιτρέπει…