Επισκόπηση
εγγραφής Στο GarageBand, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες δυνατότητες ροής εργασίας κατά την εγγραφή φωνών, ακουστικών…

Εγγραφή ήχου


Εγγραφή οργάνων λογισμικού


Επιλογή και διαγραφή λήψεων
Όταν κάνετε εγγραφή, μπορείτε να εγγράψετε γρήγορα πολλές παραλλαγές ή λήψεις, διαδοχικά, τόσο για ήχο…

Χρήση του Κουρδιστηριού
Μπορείτε να κουρδίσετε τα όργανα που είναι συνδεδεμένα στο σύστημά σας με το βοήθημα Κουρδιστηριού.…