Τοποθέτηση στοιχείων χρησιμοποιώντας τους οδηγούς ευθυγράμμισης

Οι οδηγοί ευθυγράμμισης εμφανίζονται όταν οι άκρες της περιοχής που μετακινείτε ευθυγραμμίζονται με μια άλλη περιοχή στην περιοχή «Κανάλια» και όταν τα σημεία αυτοματοποίησης που μετακινείτε ευθυγραμμίζονται με άλλα στοιχεία στη γραμμή χρόνου. Οι κίτρινοι οδηγοί ευθυγράμμισης εμφανίζονται για λίγο, καθώς η άκρη της περιοχής ή το σημείο αυτοματοποίησης ευθυγραμμίζονται με άλλα στοιχεία στη γραμμή χρόνου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους οδηγούς ευθυγράμμισης. Με την ενεργοποίηση των οδηγών ευθυγράμμισης ενεργοποιείται επίσης η συγκράτηση, αν είναι απενεργοποιημένη. Όταν το στοιχείο που μετακινείτε βρίσκεται κοντά σε έναν οδηγό ευθυγράμμισης, «συγκρατείται» στον οδηγό ευθυγράμμισης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των οδηγών ευθυγράμμισης

  • Επιλέξτε Επεξεργασία > «Οδηγοί ευθυγράμμισης».

    Εικόνα. Περιοχή «Κανάλια» που εμφανίζει μετακίνηση μιας περιοχής με χρήση δεικτών διευθέτησης.

    Όταν ενεργοποιείτε τους οδηγούς ευθυγράμμισης, τότε εμφανίζονται όταν μια περιοχή που μετακινείτε ευθυγραμμίζεται με μια άλλη περιοχή στην περιοχή «Κανάλια».