Συγκράτηση στοιχείων στο πλέγμα

Η περιοχή «Κανάλια» περιλαμβάνει ένα πλέγμα που σας βοηθάει να ευθυγραμμίζετε περιοχές, σημεία αυτοματοποίησης και άλλα στοιχεία με τις χρονικές υποδιαιρέσεις στον χάρακα. Όταν εκτελείτε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες και είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Συγκράτηση στο πλέγμα», τα στοιχεία μετακινούνται στην επόμενη θέση στο πλέγμα:

  • Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους περιοχών

  • Μετακίνηση της κεφαλής αναπαραγωγής

  • Προσαρμογή της κυκλικής περιοχής

  • Μεταφορά loop στην περιοχή «Κανάλια»

  • Μετακίνηση σημείων αυτοματοποίησης σε καμπύλες αυτοματοποίησης

Η τιμή του πλέγματος εξαρτάται από την τρέχουσα ρύθμιση ζουμ.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλέγματος της περιοχής «Κανάλια»

  • Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Συγκράτηση στο πλέγμα».