Επισκόπηση διευθέτησης

Η περιοχή «Κανάλια» που βρίσκεται στο κέντρο του παραθύρου GarageBand, είναι το σημείο όπου διευθετείτε περιοχές για να δημιουργήσετε το έργο σας. Στην περιοχή «Κανάλια» εμφανίζεται μια οπτική αναπαράσταση του χρόνου που μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δημιουργείτε το έργο σας διευθετώντας περιοχές σε σειρές, οι οποίες ονομάζονται κανάλια, που εμφανίζονται από την αρχή έως το τέλος της περιοχής «Κανάλια».

Στο επάνω μέρος της περιοχής «Κανάλια», ο χάρακας εμφανίζει μονάδες χρόνους είτε σε μουσική μορφή (μέτρα και μπιτ) είτε σε τυπική μορφή χρόνου (λεπτά και δευτερόλεπτα). Μπορείτε να τοποθετήσετε περιοχές με τον χάρακα, να συγκρατήσετε περιοχές και άλλα στοιχεία στο πλέγμα για να τις ευθυγραμμίσετε με ακρίβεια με μέτρα, μπιτ ή άλλες (χρονικές) υποδιαιρέσεις καθώς και να χρησιμοποιήσετε οδηγούς ευθυγράμμισης για να τις ευθυγραμμίσετε με άλλα στοιχεία στην περιοχή «Κανάλια».

Εικόνα. Περιοχή «Κανάλια» όπου εμφανίζονται κανάλια, περιοχές, η κεφαλή αναπαραγωγής και ο χάρακας.

Η κεφαλή αναπαραγωγής επεκτείνεται από το πάνω έως το κάτω μέρος της περιοχής «Κανάλια» και μετακινείται κατά την αναπαραγωγή του έργου, εμφανίζοντας το σημείο που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή στο έργο. Στην επάνω πλευρά της κεφαλής αναπαραγωγής βρίσκεται ένα τρίγωνο το οποίο μπορείτε να σύρετε για να μετακινήσετε την κεφαλή αναπαραγωγής σε διαφορετικό τμήμα του έργου.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση για να εμφανίσετε ένα άλλο μέρος του έργου, μεγέθυνση για να πραγματοποιήσετε επεξεργασίες ακριβείας ή σμίκρυνση για να εμφανίσετε μεγαλύτερο μέρος του έργου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δείκτες διευθέτησης σε ένα έργο και να τους χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε το έργο σε ενότητες. Για πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες διευθέτησης, ανατρέξτε στις ενότητες Προσθήκη δεικτών διευθέτησης και Επεξεργασία δεικτών διευθέτησης.