Μετακίνηση περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Μπορείτε να μετακινήσετε περιοχές σε ένα διαφορετικό σημείο στο ίδιο κανάλι ή σε διαφορετικό κανάλι του ιδίου τύπου. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετακινήσετε μια ηχητική περιοχή σε ένα άλλο κανάλι ήχου, αλλά όχι σε κανάλι οργάνου λογισμικού ή το αντίστροφο.

Κατά τη μετακίνηση μιας περιοχής, συγκρατείται στην πλησιέστερη θέση στο πλέγμα της περιοχής «Κανάλια».

Μετακίνηση περιοχής

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Σύρετε μια περιοχή προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην περιοχή «Κανάλια» για να τη μετακινήσετε σε ένα νέο σημείο στο ίδιο κανάλι.

  • Σύρετε μια ηχητική περιοχή προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην περιοχή «Κανάλια» σε ένα άλλο ηχητικό κανάλι.

  • Σύρετε μια περιοχή MIDI προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην περιοχή «Κανάλια» σε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού.