Διαχωρισμός περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Μπορείτε να διαχωρίσετε μια περιοχή στην περιοχή «Κανάλια» και να χρησιμοποιήσετε τα διαχωρισμένα τμήματα της περιοχής σε διαφορετικά σημεία.

Κατά τον διαχωρισμό μιας περιοχής MIDI, τυχόν νότες στο σημείο διαχωρισμού περικόπτονται μέχρι εκείνο το σημείο. Εάν οι νότες σε μια διαχωρισμένη περιοχή MIDI επικαλύπτονται με άλλες νότες περισσότερο από 1/16 της νότας, εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου, που σας ρωτάει εάν θέλετε να διατηρήσετε, να περικόψετε ή να διαχωρίσετε τις νότες.

Διαχωρισμός περιοχών στη θέση της κεφαλής αναπαραγωγής

  1. Στην περιοχή «Κανάλια», επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές που θέλετε να διαχωρίσετε.

  2. Μετακινήστε την κεφαλή αναπαραγωγής στο σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε τις περιοχές και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Διαχωρισμός περιοχών στην κεφαλή αναπαραγωγής».

    Η επιλεγμένη περιοχή διαχωρίζεται σε δύο περιοχές στο σημείο της κεφαλής αναπαραγωγής. Διαχωρίζεται μόνο η επιλεγμένη περιοχή, ακόμη κι αν μια περιοχή σε άλλο κανάλι βρίσκεται επίσης κάτω από την κεφαλή αναπαραγωγής. Εάν επιλεχθούν πολλαπλές περιοχές και βρίσκονται κάτω από την κεφαλή αναπαραγωγής, τότε διαχωρίζονται όλες.

    Εικόνα. Κεφαλή αναπαραγωγής πάνω στην επιλεγμένη περιοχή, έτοιμη για διαχωρισμό.