Διαγραφή περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Μπορείτε να διαγράψετε μία ή περισσότερες περιοχές εάν δεν επιθυμείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο έργο σας. Κατά τη διαγραφή μιας περιοχής, μπορείτε να μετακινήσετε τις περιοχές που ακολουθούν στο κανάλι προκειμένου να γεμίσετε τον κενό χώρο που άφησε η διαγραμμένη περιοχή.

Διαγραφή περιοχής

  • Επιλέξτε μία ή περισσότερες περιοχές και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Διαγραφή» (ή πατήστε το πλήκτρο Delete).

Διαγραφή περιοχής και μετακίνηση όλων των περιοχών που ακολουθούν

  • Επιλέξτε μία ή περισσότερες περιοχές και μετά επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Διαγραφή και μετακίνηση».