Δημιουργία περιοχών στην περιοχή «Κανάλια»

Εκτός από την εγγραφή περιοχών ή τη μεταφορά Apple Loops και άλλων αρχείων μέσων, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε περιοχές στην περιοχή «Κανάλια». Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Να δημιουργήσετε κενές περιοχές MIDI σε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού

  • Να δημιουργήσετε περιοχές που περιέχουν ένα αρχείο ήχου σε ένα κανάλι ήχου

  • Να δημιουργήσετε περιοχές με τις ίδιες ρυθμίσεις Drummer σε ένα κανάλι Drummer

Δημιουργία μιας περιοχής στην περιοχή «Κανάλια»

  1. Πατώντας το Command, κάντε κλικ σε ένα κανάλι ήχου ή οργάνου λογισμικού σε εκείνο το χρονικό σημείο όπου θέλετε να ξεκινάει η περιοχή.

  2. Για περιοχές ήχου, επιλέξτε το αρχείο ήχου για την περιοχή από το μενού «Άνοιγμα».