Αναπαραγωγή περιοχών ως loop στην περιοχή «Κανάλια»

Μπορείτε να αναπαράγετε περιοχές ως loop, ώστε να αναπαράγονται επαναλαμβανόμενα και να τις επεκτείνετε ώστε να καλύψετε οποιαδήποτε διάρκεια μουσικού χρόνου στην περιοχή «Κανάλια». Κατά την αναπαραγωγή του έργου, η περιοχή επαναλαμβάνεται κατά τον αριθμό των φορών που την επεκτείνατε (αναπαραγωγή ως loop).

Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε ως loop μια περιοχή, η οποία έχει υποστεί αλλαγή μεγέθους. Όταν αναπαράγετε ως loop μια περιοχή με αλλαγμένο μέγεθος, επαναλαμβάνεται μόνο το ορατό τμήμα της περιοχής κατά την αναπαραγωγή του έργου. Αν προσθέσετε σιγή αυξάνοντας τη διάρκεια μιας περιοχής, η σιγή περιλαμβάνεται σε κάθε επανάληψη όταν αναπαράγετε την περιοχή ως loop.

Αναπαραγωγή μιας περιοχής ως loop

  1. Τοποθετήστε τον δείκτη στην πάνω δεξιά άκρη της περιοχής.

    Ο δείκτης γίνεται δείκτης Loop.

    Εικόνα. Δείκτης Loop στο δεξιό άκρο μιας περιοχής
  2. Μετακινήστε τη δεξιά άκρη της περιοχής μέχρι να ευθυγραμμιστεί με το σημείο όπου θέλετε να σταματήσει να αναπαράγεται.

    Καθώς μετακινείτε την άκρη της περιοχής, εμφανίζονται «εγκοπές» στο πάνω και στο κάτω μέρος της περιοχής, που δείχνουν την αρχή και το τέλος κάθε πλήρους επανάληψης.